Preview Mode Links will not work in preview mode

The frequency of Iconic


Mar 6, 2024

In deze podcast geef ik je een stukje context bij waarom ik mij distantieer van oude marketing en waarom ik niet geloof dat dat de toekomst is. Waar geloof ik dan wel in en waarom. 

Online money event 14 april: koop je ticket hier
Live event  7 juni - The sacred fire portal: koop je ticket hier