Preview Mode Links will not work in preview mode

The frequency of Iconic


Mar 11, 2024

In deze podcast neem ik je mee in hoe ik naar multidimensionaliteit kijk en waarom ik het niet zie als alles omvattend of alles wat jou essentie omvat. Het is een stukje, een onderdeel ervan.

Ultra Muse begint op 8 april, klik hier voor alle informatie. 

Online money event 14 april: koop je ticket hier
Live event  7 juni - The sacred fire portal: koop je ticket hier