Preview Mode Links will not work in preview mode

The frequency of Iconic


Apr 2, 2024

In deze episode neem ik je mee in: 


-Waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt. 
-Hoe ik een hoop boze en teleurgestelde mensen om mij heen had. 
-Waarom ik niet terug wilde in mijn oude leven 
- Wat ik heb gedaan om een huge shift te creëren. 
- Waarom je zielsbewustzijn in ALLES de ruimte en vrijheid moet krijgen

Ultra Muse begint op 8 april, klik hier voor alle informatie. 

Online money event 14 april: koop je ticket hier
Live event  7 juni - The sacred fire portal: koop je ticket hier