Preview Mode Links will not work in preview mode

The frequency of Iconic


May 26, 2022

In deze voice memo 

Durf jij zonder verwachtingen te leven? 
Durf jij trouw te blijven aan je eigen pad en visie, juist als er wrijving ontstaat 
In hoeverre helpen verwachtingen jou om vol in te gaan en de experience te beleven? 

SAVVY SENSE 
Mentorship Jaarprogramma 
Apply support@issaissa.nl 


Mijn boek bestellen 
www.issaissaofficial.com 
Thank you! 


Digitaal programma the foundation 
Live a Legendary Life 
www.issacompany.com  

Step in my world 
@issaissaofficial 

Ik kijk uit naar je DM!!