Preview Mode Links will not work in preview mode

The frequency of Iconic

Nov 21, 2019

In deze episode delen we waardevolle informatie over trauma en je energetisch lichaam. Hoe werkt het. Waarom is het zo belangrijk dat je energetisch lichaam in balans is. En hoe slaat trauma zich op in je energetisch lichaam. Wat is er voor nodig om het te deblokkeren en weer in balans te krijgen.


Nov 8, 2019

In deze episode leg ik je kort uit hoe het werkt en waarom het zo belangrijk is om je omgeving te ontstijgen

Wil jij bij de personal transformation ADVANCED zijn op Ibiza? Mail ons: support@issaissa.nl

Deelneemster oktober 2019:
Glancy.nl

Ik denk dat ik bijna alle vormen van therapie en innerlijk werk wel al heb gedaan...