Preview Mode Links will not work in preview mode

The frequency of Iconic

Apr 5, 2021

Hi! Mijn naam is Issa en vanaf kleins af aan heb ik al visioenen, kwantum momenten en ben ik in het bezit van bijzondere gaves die ik nooit volledig heb durven gebruiken.

Jarenlang leefde ik tussen diverse werelden in en kon ik mijn higher self en multidimensionale self keuzes maar moeilijk accepteren en hier...