Preview Mode Links will not work in preview mode

THE ART OF CONSCIOUS LIVING BY ISSA


Sep 24, 2019

En laat dat nou net zo ongemakkelijk voelen dat we vaak weer terug gaan naar het vertrouwde en bekende.
In deze episode leg ik uit hoe dat komt en welke lagen aligned moeten zijn om echte verandering plaats te laten vinden.

5 dagen zelf ermee aan de slag?
24-28 oktober kan je erbij zijn op Ibiza mail naar support@issaissa.nl

Instagram :

@issacompany.nl
@issaissa.nl (privé)