Preview Mode Links will not work in preview mode

The frequency of Iconic


Feb 6, 2020

Jarenlang liep ik tegen muren op wat betreft persoonlijke ontwikkeling. Het waren altijd maar kleine stukjes. De echte tools voor echte duurzame verandering ontbraken maar ook klikte het deep down vanbinnen niet.

Ik geloof in een andere manier van persoonlijke ontwikkeling.
In deze episode: wat betekent het woord game Changer voor mij.
Waar geloof ik WEL in en wat leer ik mensen zodat ze ook duurzame verandering en continu groei in hun leven ervaren.