Preview Mode Links will not work in preview mode

The frequency of Iconic

Jun 17, 2020

Een iets andere podcast dan je gewend. Namelijk een meditatie die je weer op een diepe laag met jezelf laat connecten. Enjoy!

www.issacompany.nl

Instagram @issacompany.nl


Jun 8, 2020

In deze korte maar krachtige episode een aantal goede vragen voor je en inzichten om van punt a naar b in je leven te komen!

Instagram @issacompany.nl