Preview Mode Links will not work in preview mode

The frequency of Iconic

Mar 8, 2021

In deze episode deel ik met je waarom je wel of geen actie koppelt nadat je een beslissing hebt genomen. Waar ligt dat nou aan.
Maar ook vind je in deze episode terug wat je kunt doen met spiegels die anderen je geven. Wat krijgt nog onvoldoende de ruimte van je.
Wat mag nog meer aanwezig zijn, uitvergroot worden?
Ook...