Preview Mode Links will not work in preview mode

The frequency of Iconic

Jun 22, 2021

Life force, durf je haar te omarmen. Durf je haar vrijheid te geven. Durf je haar werkelijk binnen te laten komen? Durf je werkelijk IN je lichaam met je higher being the gaan wonen?

@the_artofconsciousliving

Connect met mij @issaissa_official

Jaarprogramma download de brochure


Jun 2, 2021

In deze episode een stuk van mijn persoonlijke yourney. Waarom ik al zo lang een dubbel leven leef en het juist nu de tijd is dat ik daarmee stop.

@issacompany.nl

WILD CHAOS (Live a legendary Life)

So IVI