Preview Mode Links will not work in preview mode

The frequency of Iconic

Jun 13, 2022

In deze voice memo:

Waarom wil je dat anderen je begrijpen? 
Stop daarmee. 
Het is zo niet ondersteunend voor je groei en creatie. 

SAVVY SENSE 
Mentorship Jaarprogramma 
Apply support@issaissa.nl  

Mijn boek bestellen 
www.issaissaofficial.com  
Thank you! 

Digitaal programma the foundation 
Live a Legendary Life 


Jun 6, 2022

In deze voice memo 
Wanneer ben je bij je volgende big leap aangekomen? 
Waarom je verlangens zo belangrijk zijn. 
If it’s not a hell yes than it’s a f++ no 
De reden waarom je je vision helder moet hebben (ook als je vanuit flow leeft) 

Werk exclusief twee dagen met mij 17 en 18 juni in Nederland! One spot! 

SAVVY...