Preview Mode Links will not work in preview mode

The frequency of Iconic

Apr 9, 2024

In this episode Issa explains why self mastery is important on all of our layers of  consciousness. 
And that your holy grail is your body. 
If you don’t see your body through your soul's eyes, there is hardly a match to contain your higher consciousness also through the body. 

Ultra Muse: klik hier voor...


Apr 2, 2024

In deze episode neem ik je mee in: 


-Waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt. 
-Hoe ik een hoop boze en teleurgestelde mensen om mij heen had. 
-Waarom ik niet terug wilde in mijn oude leven 
- Wat ik heb gedaan om een huge shift te creëren. 
- Waarom je zielsbewustzijn in ALLES de ruimte en vrijheid moet krijgen

Ultra...