Preview Mode Links will not work in preview mode

The frequency of Iconic


Mar 15, 2022

In deze voice memo : 

Waarom het zo belangrijk is om je standaard te verhogen bij echte groei 
Waarom je waarom zo belangrijk is 
En je bewust moet zijn waar je niet meer beschikbaar voor bent 


Koop mijn boek hier
www.issaissaofficial.com  

Digital course: 
www.issacompany.nl  

SAVVY SENSE 
Mentorship traject 
Support@issaissa.nl 

Welcome in my space 
@issaissaofficial