Preview Mode Links will not work in preview mode

The frequency of Iconic


Dec 21, 2020

Aan wie geef jij je power weg?
God?
Het universum?
De planeten?
Het collectieve?
De natuur?
Engelen?
Van wie maak jij je onbewust afhankelijk?
Ik loop niet mee in het collectieve.
Ook niet in het grid van licht en liefde. En in deze episode leg ik je uit waarom niet.
Het is tijd om naar een tijdperk te gaan van mensen die weten wie ze zijn en dat ze onafhankelijk zijn in elke situatie.