Preview Mode Links will not work in preview mode

The frequency of Iconic

Dec 22, 2019

Om betere keuzes in je leven te maken moet je stoppen met steeds dezelfde keuzes te maken. Dat betekent dat je de gewoonte moet doorbreken om onbewust steeds dezelfde keuzes te maken die leiden tot dezelfde acties, zelfde ervaringen, en die dezelfde gevoelens en emoties produceren om jou te herbevestigen in wie je denkt...


Dec 18, 2019

Waarom is veranderen zo moeilijk? In deze episode leg ik je uit hoe dat komt en wat je kunt doen om je gewoonte en gedrag te doorbreken.

Mee doen aan een van onze trainingen of programma’s? Mail naar suppprt@issaissa.nl